Hội thảo hè 2022 trực tuyến tại Toyota Technological Institute - Nhật Bản


Hội thảo hè 2022 trực tuyến tại Toyota Technological Institute - Nhật Bản

Chương trình nhằm mục đích giới thiệu các hoạt động nghiên cứu, và tạo môi trường cho sinh viên tương tác, học hỏi.
 
Thời gian tổ chức: Tháng 8/2022
Thông tin chi tiết và danh sách các bài giảng: File đính kèm
Hồ sơ ứng tuyển bao gồm:
- Application form (đính kèm)
- Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc minh chứng trình độ ngoại ngữ
- Giấy xác nhận đang là sinh viên/học viên của trường
- Thư giới thiệu từ Khoa/GVHD
Quy trình nộp hồ sơ: Gửi bản giấy (bản sao) đến P.QHĐN (F.105, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4,Q5); đồng thời gửi bản mềm đến địa chỉ email internationalrelations@hcmus.edu.vn đến hết ngày 12/5/2022.