Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa "Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật và Công ty Cổ phần Mantis Việt Nam"

Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa "Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật và Công ty Cổ phần Mantis Việt Nam"

Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa "Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật và Công ty Cổ phần Mantis Việt Nam"

Ngày 12 tháng 03 năm 2021, đại diện Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật là Ban chủ nhiệm Khoa cùng một số Thầy/Cô giảng viên của Khoa đã có cuộc gặp và trao đổi về hợp tác giữa Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật và đại diện của Công ty Cổ phần Mantis Việt Nam. Tại buổi gặp, hai bên đã đưa ra nhiều vấn đề thảo luận về cơ hội hợp tác nghiên cứu, đào tạo, hỗ trợ thực tập cho các sinh viên của Khoa cùng nhiều vấn đề liên quan khác, và cuối cùng hai bên thống nhất và đã ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác. Điều này sẽ mở ra cơ hội cho các bạn sinh viên của Khoa có cơ hội được trải nghiệm thực tập và làm việc tại Công ty Cổ phần Mantis Việt Nam sau khi tốt nghiệp tại Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật.

Một số hình ảnh về buổi lễ ký kết: