Lễ trao bằng tốt nghiệp Cử nhân Khoa Vật lý  - Vật lý kỹ thuật khóa 2016

Lễ trao bằng tốt nghiệp Cử nhân Khoa Vật lý  - Vật lý kỹ thuật khóa 2016

Lễ trao bằng tốt nghiệp Cử nhân Khoa Vật lý  - Vật lý kỹ thuật khóa 2016

 

Ngày 27 tháng 11 năm 2020 vừa qua, Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật đã tổ chức thành công Lễ trao bằng tốt nghiệp Cử nhân Khoa Vật lý -Vật lý kỹ thuật cho Khóa 2016 và đồng thời tổ chức Lễ trao học bổng GS ITAHASHI cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt thành tích học tập tốt. 

Link hình ảnh của buổi Lễ tốt nghiệp: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1B1z31pMhdpBPDyE1gUuoq-wYvkauxidF

Một vài hình ảnh của buổi Lễ: