Lịch thi chi tiết cuối kỳ (trực tuyến) HK2/20-21 khóa 17 và 18 hệ ĐHCQ


Sinh viên đọc kỹ hướng dẫn thi trực tuyến và theo dõi lịch thi thường xuyên.

 
Download this file (HUONG DAN THI TRỰC TUYEN (SV).pdf)HUONG DAN THI TRỰC TUYEN (SV).pdf
Download this file (LichThi-ChiTiet-HK2-2021-K17-18.xlsx)LichThi-ChiTiet-HK2-2021-K17-18.xlsx

 

Sinh viên thi các học phần sau:

1. Kỹ thuật phân tích hạt nhân (chuyên ngành Kỹ thuật hạt nhân)

2. Vi điều khiển và ứng dụng (chuyên ngành Vật lý điện tử)

3. Vật lý neutron và lò phản ứng (chuyên ngành Vật lý hạt nhân)

4. Phân tích mạch (chuyên ngành Vật lý tin học)

xem danh sách lịch thi chi tiết tại đây.

Để giúp cho khoa có cơ sở phản hồi với Phòng Khảo thí về việc đồng ý tham gia thi trực tuyến của sinh viên, các em sinh viên thi các học phần trên vui lòng thực hiện trả lời các câu hỏi khảo sát tại đường liên kết sau: https://forms.gle/9P5HaxjPugqmPfXC6. Các em thực hiện trước 12 giờ 00 ngày Thứ Hai 26/07/2021.

Giáo vụ Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật