Sinh viên Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật báo cáo tại vòng Bán kết Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu Khoa học Euréka lần thứ 24 năm 2022


Sinh viên Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật báo cáo tại vòng Bán kết Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu Khoa học Euréka lần thứ 24 năm 2022 

Vào sáng nay ngày 29 tháng 10 tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra vòng bán kết Lĩnh vực Kỹ thuật Công nghệ, Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 24 năm 2022.

Hội đồng Khoa học đã hoàn tất công việc đánh giá 76 đề tài đến từ 26 trường với sự tham dự của 213 thí sinh trên toàn quốc và chọn ra những đề tài xuất sắc nhất vào vòng chung kết.

Trong các đề tài tham gia báo cáo tại vòng này có 03 đề tài đến từ các sinh viên ưu tú của Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật, các em đã báo cáo rất tốt công trình nghiên cứu của nhóm mình.