Thông báo buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ Cấp cơ sở đào tạo của NCS Cao Văn Chung chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân


KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT 

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN - VẬT LÝ Y KHOA

Thông báo

Bảo vệ Luận án Tiến sĩ Cấp cơ sở đào tạo

  • Nghiên cứu sinh : Cao Văn Chung
  • Thời gian: 9h00 ngày 23/12/2022 (thứ 6)
  • Tên luận án : Nghiên cứu đánh giá phân bố và tối ưu hệ số đồng đều liều hấp thụ (DUR) trong sản phẩm chiếu xạ kiểm dịch bằng chùm electron 10 MeV.
  • Địa điểm: phòng F205A, trường đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4,Q5

Kính mời quý Thầy, Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên cao học, sinh viên quan tâm đến tham dự.