Thông báo buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ Cấp cơ sở đào tạo của NCS Võ Hoàng Nguyên chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân


KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT 

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN - VẬT LÝ Y KHOA

Thông báo

Bảo vệ Luận án Tiến sĩ Cấp cơ sở đào tạo

  • Nghiên cứu sinh : Võ Hoàng Nguyên
  • Thời gian: 9h00 ngày 24/12/2022 (thứ 7)
  • Tên luận án : Nghiên cứu và phát triển phương pháp triệt thành phần tán xạ nhiều lần trong phổ gamma tán xạ.
  • Địa điểm: phòng I11 (tòa nhà I), trường đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4,Q5

Kính mời quý Thầy, Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên cao học, sinh viên quan tâm đến tham dự.