Thông báo Buổi Sinh hoạt Công dân cuối khóa dành cho sinh viên năm cuối Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật


ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA VẬT LÝ – VẬT LÝ KỸ THUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024

 

Thông báo

Buổi Sinh hoạt Công dân cuối khóa dành cho sinh viên năm cuối Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật

(chuyên đề riêng do Khoa tổ chức)

Căn cứ kế hoạch của Đại học Quốc gia TP.HCM về việc tổ chức Tuần lễ sinh hoạt công dân năm học 2023 -2024. Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên tổ chức chuyên đề riêng do Khoa phụ trách “Định hướng nghề nghiệp và tạo động lực sau khi ra trường”, nay thông báo đến tất cả các sinh viên năm cuối Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật bậc Đại học hệ chính quy bắt buộc tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề này.

  1. Đối tượng: tất cả sinh viên năm cuối của Khoa Vật lý  - Vật lý kỹ thuật (từ khóa 2020 trở về trước gồm các ngành Vật lý học, Hải dương học, Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý y khoa)
  2. Thời gian: 8 giờ 15, sáng Chủ nhật, ngày 14 tháng 04 năm 2024.
  3. Địa điểm: Hội trường I, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ.

Nếu sinh viên KHÔNG THAM GIA sẽ bị mất toàn bộ điểm ở mục “Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy , quy chế, quy định trong Nhà Trường” theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hiện hành.

Mọi thắc mắc liên quan các em vui lòng phản hồi lại Thầy Nguyễn Duy Khánh, email: ndkhanh@hcmus.edu.vn.