Thông báo đăng ký học phần và Thời khóa biểu HK II năm học 2022-2023

Thông báo đăng ký học phần và Thời khóa biểu HK II năm học 2022-2023

Sinh viên Ngành Vật lý học, Ngành Kỹ thuật hạt nhân và Ngành Vật lý y khoa các khóa 2021 trở về trước xem thời khóa biểu học kỳ II năm học 2022-2023 các môn cơ sở ngành và chuyên ngành tại đây. Sinh viên khóa 2019 xem danh sách xét duyệt làm khóa luận tốt nghiệp tại bộ môn và phải thỏa điều kiện ngoại ngữ khi đăng ký các môn chuyên ngành. Sinh viên phải đăng ký học phần Khóa luận tốt nghiệp trên hệ thống Portal theo lịch đăng ký học phần.

Sinh viên xem lịch đăng ký học phần trên web trường và đăng ký theo đúng thời gian quy định. Sinh viên đăng ký đúng môn học, mã môn học như trong thời khóa biểu của từng ngành, chuyên ngành.

Sinh viên các khóa đăng ký học phần theo thông báo đăng ký học phần của PĐT.

Sinh viên khóa 2022 đăng ký các học phần tự chọn, Anh văn, Thể dục, Tin học cơ sở theo thông báo đăng ký học phần của Phòng Đào tạo và xem danh sách học phần mở kèm thời khóa biểu tại đây.

Trong thời gian đăng ký học phần, nếu cần tư vấn hoặc giải quyết vấn đề liên quan, sinh viên liên hệ Giáo vụ khoa để được giải quyết.

Sinh viên chú ý cập nhật thông báo thường xuyên để cập nhật lịch học và phòng học. Sau khi đăng ký xong, sinh viên phải lưu lại kết quả đăng ký ra file exel để làm minh chứng sau này.

Thông tin Giáo vụ khoa: Thầy Huỳnh Thanh Nhẫn, số điện thoại: 0919786248, email: khoavatly@hcmus.edu.vn; Cô Nguyễn Yến Ngọc, số điện thoại: 0389199797.

Lưu ý khi liên hệ:

- Sinh viên gởi email phải có tiêu đề rõ ràng liên quan đến vấn đề cần hỏi, phải ghi đầy đủ thông tin cá nhân (Họ tên, MSSV, số điện thoại), nội dung email phải trình bày rõ ràng các nội dung cần giải quyết như đăng ký thêm hoặc hủy học phần (phải ghi rõ: tên học phần, mã lớp, nhóm thực hành muốn đăng ký hoặc hủy).

- Giáo vụ khoa chỉ giải quyết các vấn đề đăng ký học phần theo đúng như trong thông báo đăng ký học phần của phòng đào tạo (từ ngày 06/02/2023 đến ngày 26/02/2023). Sau thời hạn trên sẽ không được giải quyết.

Sinh viên lưu ý các cột mốc đăng ký học phần như sau:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Khóa

Nội dung thực hiện

Ngành được

đăng ký

Ghi chú

06/02/2023

08/02/2023

K21 về trước

ĐKHP các môn GĐ2

CNTT

 

07/02/2023

08/02/2023

K21 về trước

ĐKHP các môn GĐ2 và

các môn chung K2021

Tất cả các ngành

 

Từ 15h

15/02/2023

18/02/2023

K2022

ĐKHP các môn Tự chọn, Anh văn

Thể dục & Tin học cơ sở

Tất cả các ngành

(*)

16/02/2023

18/02/2023

K21 về trước

ĐKHP Học lại với K22

Tất cả các ngành

 

24/02/2023

26/02/2023

Tất cả

Điều chỉnh ĐKHP

Tất cả các ngành

(**)

(*): Ngày 17/2 có kết quả thi Anh văn, SV phải hủy đăng ký HP Anh văn không thỏa điều kiện tiên quyết. 

(**): Sau đợt điều chỉnh này, tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP của SV sẽ không được giải quyết.

2. Điều kiện đăng ký:

  1. Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước hoặc tiên quyết (nếu có). Sau khi đã tham gia học Anh văn bổ túc, sinh viên sẽ được đăng ký học Anh văn 1.
  2. Trường tạm thời không áp dụng điều kiện ngoại ngữ khi đăng ký các học phần chuyên ngành trong học HK2/22-23. Đây là lần cuối cùng Trường cho phép sinh viên được đăng học phần chuyên ngành mà không xét điều kiện ngoại ngữ.
  3. Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 25 tín chỉ.
  4. Học phần Cơ sở lập trình MTH00055 /22TTH chỉ dành các sinh viên ngành Toán học K2019 trở về trước đăng ký học trả nợ, sinh viên K2020, 2021 nếu cần học trả nợ thì chờ học kỳ sau.

Lưu ý:

  • Hình thức học: Trực tiếp (offline). Ngày bắt đầu học: 20/02/2023
  • SV đăng ký cải thiện điểm và học phần đã xin hoãn cùng đợt đăng ký chính thức
  • Sinh viên không ĐKHP và không nộp đơn xin nghỉ học tạm thời trong 03 tuần lễ đầu học kỳ sẽ thuộc diện sinh viên tự ý bỏ học.
  • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV, Email P.CTSV : congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
  • SV liên hệ Giáo vụ các Khoa khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần thuộc Giai đoạn 2.
  • Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường và trong thời gian đăng ký qua mạng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày cập nhật 31/02/2023

Giáo vụ khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật