Thông báo Kết quả xét duyệt học bổng cấp trong Lễ tốt nghiệp 2023 của Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật


Thông báo Kết quả xét duyệt học bổng cấp trong Lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2023

của Khoa Vật lý  - Vật lý kỹ thuật

Trong sự hợp tác giữa Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật với Công ty MITSUBA Việt Nam và dựa trên Quỹ tài trợ học bổng của Cựu sinh viên Khoa, nhằm khuyến khích tinh thần học tập và giải quyết khó khăn cho sinh viên Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật, nay Công ty MITSUBA tài trợ 20,000,000 đồng và Quỹ học bổng Cựu sinh viên tài trợ 40,000,000 đồng để trao học bổng cho sinh viên có học lực khá giỏi và có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm học 2023 – 2024, Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật phân cấp số suất học bổng cho các sinh viên năm 1, năm 2, năm 3 và năm 4 các ngành Vật lý học, Hải dương học, Kỹ thuật hạt nhân, Vật lý y khoa và Công nghệ Vật lý điện tử và tin học.

Điều kiện xét chọn:

  • Học lực: Điểm trung bình học tập ≥ 7.0. Đối với sinh viên năm 1 xét điểm đầu vào ngành.
  • Có hoàn cảnh gia đình khó khăn
  • Có đạo đức tốt
  • Ưu tiên cho những sinh viên chưa nhận bất kỳ học bổng nào hoặc những sinh viên là cán bộ Đoàn –  Hội.

Dựa trên điều kiện xét chọn và số lượng hồ sơ nộp về Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật, Ban chủ nhiệm Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật quyết định xét cấp 24 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2,500,000 đồng (Hai triệu năm trăm ngàn đồng) nhằm hỗ trợ tối đa cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn trên tinh thần "San sẻ yêu thương"

Lễ trao học bổng: sẽ được tổ chức vào sáng Chủ nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2023 tại Giảng đường 1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Địa chỉ 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM.

Danh sách được xét chọn cấp học bổng như sau: