Thông báo nghỉ học các lớp học phần do SV học GDQP


 

Thông báo nghỉ học các lớp học phần do SV học GDQP

Phòng Đào tạo thông báo các lớp học phần trong file đính kèm nghỉ học từ ngày 03/5/2021 đến ngày 30/5/2021.

Attachments:
File Description File size Created Last modified
Download this file (Các lớp tam nghi.xlsx)Các lớp tam nghi.xlsx   28 kB 13-04-2021 13-04-2021