Thông báo Seminar Khoa học

Thông báo Seminar Khoa học

Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật tổ chức hoạt động Seminar khoa học với các giáo sư của Viện khoa học Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST), Ulsan, Hàn Quốc:

- Topic 1: Zero nanometer technology: motion sensing and active antennas.

Diễn giả: Giáo sư Dai-Sik Kim

- Topic 2: Giant Magnetocaloric Effects on Magnetic Materials.

Diễn giả: Giáo sư Seong-Cho Yu

Hạn chót đăng ký: đến 16h00 ngày 27/11/2023

Các bạn đăng ký tham gia bằng cách scan QR hoặc điền link sau: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdOmz7T0dk60t.../viewform

Thông tin về Seminar:

- Thời gian: 09h30 - 11h00 Thứ Sáu ngày 01/12/2023

- Địa điểm: Phòng E302 tại cơ sở NVC.

Khi tham gia hoạt động các bạn mang theo thẻ sinh viên để được cộng điểm vào điểm rèn luyện nhé.