THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023


THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

Xem thông báo tại đây: /home/quanph/web/hcmus.edu.vn/public_html/attachments/article/4718/Thông báo thu học phí HK 

Attachments:
File Description File size Created Last modified
Download this file (Thông báo thu học phí HK 1.2022-2023.pdf)Thông báo thu học phí HK 1.2022-2023.pdf   369 kB 17-11-2022 17-11-2022