[THÔNG BÁO] Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cấp Khoa cho sinh viên Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật bậc Đại học hệ CQ tốt nghiệp năm 2022


[THÔNG BÁO] Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cấp Khoa cho sinh viên Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật bậc Đại học hệ CQ tốt nghiệp năm 2022

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cấp Khoa cho sinh viên Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật bậc Đại học hệ CQ

tốt nghiệp năm 2022

 

Khoa Vật lý  - Vật lý kỹ thuật tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cấp Khoa cho những sinh viên đã tốt nghiệp đại học năm 2022 (từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 11 năm 2022 theo danh sách tốt nghiệp được thông báo trên web Trường) như sau:

  1. Thời gian và địa điểm tổ chức:
  • Thời gian: 13g30 ngày 10/12/2022 (Chiều thứ Bảy)
  • Địa điểm: Giảng đường 1 (cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5)
  1. Danh sách SV được tham dự lễ:
  • Danh sách SV tốt nghiệp từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 11 năm 2022 theo danh sách tốt nghiệp được công bố trên trang web Trường)
  • Các sinh viên tham dự Lễ tốt nghiệp phải đăng ký qua link: https://forms.gle/EheMXivi7MnU6JNG9
  • Lệ phí tham gia lễ tốt nghiệp: 200.000 VNĐ/1 bạn sinh viên.
  • Ghi chú: riêng các sinh viên tốt nghiệp của bộ môn Vật lý hạt nhân và ngành Kỹ thuật hạt nhân sẽ được bộ môn chi trả lệ phí tham gia lễ tốt nghiệp. 

Mọi thắc mắc các em liên hệ qua địa chỉ mail của Thầy Nguyễn Duy Khánh để được giải đáp: ndkhanh@hcmus.edu.vn

Hạn cuối xác nhận tham dự: 16g30 ngày 07/12/2022. Sau thời gian trên, nếu SV không xác nhận thì Khoa xem như SV đó không có nguyện vọng tham dự.

Danh sách sinh viên đã đăng ký tham gia Lễ tốt nghiệp ngày 10 tháng 12 năm 2022: xem tại đây

 

 

KHOA VẬT LÝ  - VẬT LÝ KỸ THUẬT

Trưởng Khoa

 

Huỳnh Văn Tuấn