Thông báo về việc cấp học bổng năm học 2022-2023 cho sinh viên 07 ngành khó tuyển


Thông báo về việc cấp học bổng năm học 2022-2023 cho sinh viên 07 ngành khó tuyển

 THÔNG BÁO

 Về việc cấp học bổng năm học 2022-2023 cho sinh viên 07 ngành khó tuyển

Thực hiện kế hoạch số 73/KH-KHTN ngày 16/5/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên về việc cải tiến và duy trì đào tạo các ngành khoa học cơ bản khó tuyển tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM năm 2023; Nhà trường thông báo đối tượng, điều kiện và kết quả xét học bổng năm học 2022 – 2023 như sau:

  1. Đối tượng xét học bổnglà sinh viên (SV) các ngành
  • Vật lý học
  • Hải dương học
  • Kỹ thuật Hạt nhân
  • Địa chất học
  • Kỹ thuật Địa chất
  • Khoa học Môi trường
  • Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
  1. Điều kiện, định mức học bổng

STT

Đối tượng

Điều kiện

Số lượng

Định mức (triệu đồng)

 1.       

             

             K2022

 

-   Có điểm trung bình xét học bổng NH 22-23 từ 8.0 trở lên (không bao gồm điểm học phần trả nợ, học phần cải thiện, các học phần Thể dục, Ngoại ngữ, GDQP-AN, Tin học cơ sở);

-   Xếp loại rèn luyện NH 22-23 từ khá trở lên;

-   Không có môn nợ;

-   Không bị kỷ luật;

-   Số tín chỉ đăng ký học trong NH 22-23 tối thiểu 28 tín chỉ.

02SV x 7 ngành

Mức 1: 10

-   Có điểm trung bình xét học bổng NH 22-23 từ 7.0 trở lên (không bao gồm điểm học phần trả nợ, học phần cải thiện, các học phần Thể dục, Ngoại ngữ, GDQP-AN, Tin học cơ sở);

-   Xếp loại rèn luyện NH 22-23 từ khá trở lên;

-   Không có môn nợ;

-   Không bị kỷ luật;

-   Số tín chỉ đăng ký học trong NH 22-23 tối thiểu 28 tín chỉ.

Trong 5% SV còn lại của ngành (tối đa 18 suất)

Mức 2: 7

  2.       

      K2019, 2020, 2021

-   Có điểm trung bình xét học bổng NH 22-23 từ 8.0 trở lên (không bao gồm điểm học phần trả nợ, học phần cải thiện, các học phần Thể dục, Ngoại ngữ, GDQP-AN, Tin học cơ sở);

-   Xếp loại rèn luyện NH 22-23 từ khá trở lên;

-   Không có môn nợ;

-   Không bị kỷ luật;

-   Số tín chỉ đăng ký học trong NH 22-23 tối thiểu 28 tín chỉ.

01SV x 7 ngành x 3 khóa

4

 

  1. Danh sách sinh viên nhận học bổng 

Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách cập nhật số tài khoản ngân hàng cho Nhà trường trước ngày 23/10/2023 (theo link: https://forms.office.com/r/scc3MJxk0c) để chuyển tiền nhận học bổng.

.

 

Attachments:
File Description File size Created Last modified
Download this file (HB NH K19,20,21.pdf)HB NH K19,20,21.pdf   166 kB 11-10-2023 11-10-2023
Download this file (HB NH K22.pdf)HB NH K22.pdf   175 kB 11-10-2023 11-10-2023