Thông báo V/V XÉT TUYỂN SINH VIÊN VÀO HỆ CỬ NHÂN TÀI NĂNG NGÀNH VẬT LÝ HỌC – KHÓA 2019, 2020 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021


     TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      KHOA VẬT LÝ-VẬT LÝ KỸ THUẬT                            Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

                                                                                                     ----------------------------------

 

Tp. HCM, ngày 17 tháng 03 năm 2021

Thông báo số 10

V/V XÉT TUYỂN SINH VIÊN VÀO HỆ CỬ NHÂN TÀI NĂNG

NGÀNH VẬT LÝ HỌC – KHÓA 2019, 2020

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

 

Được sự phê duyệt đề án “Đào tạo Cử nhân tài năng Ngành Vật lý học, giai đoạn 2018-2022” của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, nay BCN Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật thông báo đến sinh viên khóa 2019 ngành Vật lý học về việc xét tuyển bổ sung vào hệ Cử nhân tài năng như sau:

 • Học kỳ II năm học 2020-2021, Khoa Vật lý – VLKT xét tuyển bổ sung 10 sinh viên khóa 2019 và 10 sinh viên khóa 2020 vào học hệ Cử nhân Tài năng Ngành Vật lý học.
 • Đối tượng xét tuyển
  • Sinh viên lớp chính quy Ngành Vật lý học khóa 2019, 2020 có điểm trung bình học tập học kỳ I năm học 2020-2021 đạt trên 7,00. Không tính điểm môn Thể dục, Tin học cơ sở, Giáo dục quốc phòng và Anh văn.
  • Sinh viên nợ tối đa 1 học phần (3 tín chỉ).
  • Không vi phạm quy chế, quy định của Trường.
 • Hồ sơ xét tuyển
 • Thời gian xét tuyển:
  • Từ 17/03/2021 đến 26/03/2021
  • Hồ sơ gửi trực tiếp về VP. Khoa Vật lý-VLKT, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Dãy A, Phòng A01, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5
  • Hoặc gửi qua email cho Khoa Vật lý – VLKT: khoavatly@hcmus.edu.vn
  • Sinh viên muốn biết thêm chi tiết có thể liên hệ với Giáo vụ khoa theo địa chỉ email: htnhan@hcmus.edu.vn.

                                                              Phó Trưởng Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật

                                                                                                 

 

 

                                                                                                  

                                                                                 Huỳnh Trúc Phương