Thông tin WEBMINAR về chủ đề "Employing artificial intelligence to design intelligent materials"


Thông tin WEBMINAR về chủ đề "Employing artificial intelligence to design intelligent materials"

Kính mời Quý Thầy/Cô, các bạn học viên và sinh viên tham gia buổi Webminar với chủ đề "Employing artificial intelligence to design intelligent materials". Thông tin chi tiết như sau:

Trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô, học viên và sinh viên tham gia!