CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2024

NGÀNH HỌC CHỈ TIÊU
Vật lý học 7440102_NN  
Vật lý học - Chương trình cử nhân tài năng 7440102_NN  
Vật lý học  - Chương trình tăng cường tiếng Anh 7440102_NN  
Công nghệ Vật lý điện tử và tin học 7440102_NN  
Vật lý y khoa 7520403  
Kỹ thuật hạt nhân 7520402  
Hải dương học 7440228  

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

 

Phương thức 1

Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh đại học chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tối đa 4% chỉ tiêu

Thông tin chi tiết xem tại đây

 

Phương thức 2

a) Ưu tiên xét tuyển thẳng của ĐHQG: tối đa 5% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành.

b) Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM: tối đa 20% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

 

 

Phương thức 3

Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

30% – 50% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

 

Phương thức 4

Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2023 do ĐHQG-HCM tổ chức.

45% – 50% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

 

 

Phương thức 5

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập của chương trình THPT quốc tế đối với thí sinh người nước ngoài và thí sinh người Việt Nam học Trường nước ngoài.

Chỉ tiêu tối đa 2% theo ngành/nhóm ngành.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

 

Phương thức 6

Xét tuyển dựa trên kết quả các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp với kết quả học tập THPT

Chỉ tiêu 8%-15% theo ngành/nhóm ngành.

Thông tin chi tiết xem tại đây.