1. Nguyen Thanh Van, Nguyen Van Thuan, Dang Hoai Trung, Vo Minh Triet, Vo Nguyen Nhu Lieu , (2018), ‘GPRTVN – Processing ground penetrating radar data software’, Science And Technology Development Journal: Natural Sciences, Vol 2, Issue 5.
 2. Nguyễn Nhật Kim Ngân, Đỗ Văn Lưu, Nguyễn Thành Vấn, Trần Phúc Trịnh, Võ Mạnh Khương, (2018), ‘Khuếch đại năng lượng sóng mặt và hạn chế ảnh hưởng bất đồng nhất ngang trong phương pháp phân tích sóng mặt đa kênh (MASW)’, Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, ĐHQG-HCM, tập 2, số 5.
 3. Võ Hoàng Nguyên, Trần Thiện Thanh, Nguyễn Hữu Bảo, Cao Nguyễn Thế Thanh, Châu Văn Tạo, (2018), ‘Một cách tiếp cận mới để xử lý phổ gamma tán xạ đối với vật liệu nhôm’, Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, ĐHQG-HCM, tập 2, số 4.
 4. Dương Thanh Tài, Hoàng Đức Tuân, Lương Thị Oanh, Trương Thị Hồng Loan, Nguyễn Đông Sơn, (2018), ‘Mô phỏng máy gia tốc tuyến tính bằng phương pháp Monte Carlo dùng chương trình EGSnrc’, Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, ĐHQG-HCM, tập 2, số 4.
 5. Le Hoang Chien, Bui Viet Anh, (2018), ‘Role of Shape Deformation in 12C + 12C Fusion at Sub-Coulomb Energies’, Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, ĐHQG-HCM, tập 2, số 4.
 6. Huỳnh Đình Chương, Trần Minh Sang, Lưu Gia Thiện, Võ Xuân Huyên, Trần Thiện Thanh, (2018), ‘Kết hợp phương pháp gamma phát xạ và phương pháp đầu dò dạng điểm để tính hoạt độ của đồng vị phóng xạ bằng phân tích không phá hủy’, Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, ĐHQG-HCM, tập 2, số 6.
 7. Ton Nu Quynh Trang, Le Thi Ngoc Tu, Co Le Thanh Tuyen, Tran Van Man, Vu Thi Hanh Thu, (2018), ‘Surface modification of TiO2 nanotubes with sulfur for highly efficient photocatalytic performance under visible light irradiation’, Science and Technology Development Journal, Volume 21 (3), 98-105
 8. Trần Xuân Dũng, Võ Lương Hồng Phước, (2018), ‘Tidal asymmetry in mangrove forest - case study in Southern Vietnam’, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Vol 18, No 4
 9. Vũ Ngọc Ba, Bùi Ngọc Thiện, Vương Minh Trí, Phan Thị Xuân Mai, Trương Thị Hồng Loan, (2018), ‘Nghiên cứu sự vận chuyển các đồng vị phóng xạ và kim loại từ đất lên thực vật sau một khoảng thời gian trồng’, Hội nghị khoa học lần thứ 11 của Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM, B2017-18-01
 10. Trương Thị Hồng Loan, Nguyễn Quang Đạo, Mai Thanh Mẫn, Trương Thị Xuân Trường, Dương Nhật Tú Uyên, Bùi Ngọc Thiện, Vũ Ngọc Ba, (2018), Nghiên cứu quá trình vận chuyển và tích tự đồng vị phóng xạ từ đất lên thực vật trong các loại cây khác nhau, Hội nghị khoa học lần thứ 11 của Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM, B2017-18-01
 11. Huỳnh Nguyễn Phong Thu, Nguyễn Văn Thắng, Lê Trần Tuấn Cường, (2018), ‘Một số kết quả ban đầu của việc nghiên cứu khả năng tẩy’, Hội nghị Vật lý y khoa toàn quốc lần thứ 3, C2017-18-16
 12. Ngô Mỹ Hạnh, Huỳnh Uyên Chi, Võ Thị Tố Vy, Lê Công Hảo, (2018), ‘Nghiên cứu tách uranium trong mẫu dung dịch sử dụng nhựa trao đổi cation’, Hội thảo khoa học dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh năm học 2018 – 2019, C2017-18-16
 13. Trần Nhân Giang, (2018), ‘Phương pháp mới trong kỹ thuật chụp ảnh nhiễu xạ sử dụng tia X kết hợp’, HN Vật lý Y khoa toàn quốc lần thứ 3 -VCMP2018, T2018-05
 14. Hoàng Lương Cường, Nguyễn Ngọc Phương Dung, Nguyễn Tố Ái, Lê Vũ Tuấn Hùng, (2018), ‘Chế tạo và khảo sát tính chất quang xúc tác của màng MoSe2/ TiO2 chế tạo bằng phương pháp Solgel’, Advances in applied and Engineering Physics V – 2018.
 15. Nguyễn Duy Thông, (2018), ‘Xử lý tán xạ nhiều lần trong quá trình làm khớp’, HNKH Trường ĐH KHTN lần thứ XI, T2017-11