NGÀY CHỦ NHẬT XANH

Môi trường là không gian sống của con người, chính vì vậy việc bảo vệ môi trường không là trách nhiệm của riêng ai và nhiệm vụ này phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống hàng ngày. “Ngày Chủ nhật Xanh” là một trong số những hoạt động thường xuyên diễn ra của Đoàn Thanh niên với ý nghĩa chung tay xây dựng một môi trường xanh - sạch - đẹp. Thông qua hoạt động của đoàn viên - thanh niên sẽ góp phần tuyên truyền, vận động người dân đổ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh, không vứt rác bừa bãi… từng bước hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường của mỗi cá nhân trong xã hội.

Hoạt động “Ngày Chủ nhật Xanh” do Đoàn Thanh niên làm nòng cốt đã gửi bức thông điệp ý nghĩa đến với mọi người là “Hãy cùng chung tay bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại". Cuộc sống chỉ thật sự có ý nghĩa khi chúng ta biết giữ gìn màu xanh của môi trường bên ngoài và màu xanh trong tim mình.

Một số hình ảnh của “Ngày Chủ nhật Xanh” do Đoàn Thanh niên Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật tham gia cùng Đoàn Trường: