Chương trình Global Young Leaders 2024/25 - POSTECH và POSCO Group


Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật thông tin về Chương trình Lãnh đạo trẻ toàn cầu (Global Young Leaders) 2024/25 của Pohang University of Science & Technology (POSTECH) và POSCO Group.
Chương trình cung cấp cho sinh viên cơ hội tham gia các khóa học và tham gia nghiên cứu tại POSTECH, cũng như trải nghiệm văn hóa và công nghiệp Hàn Quốc thông qua các chương trình học thuật & chuyến tham quan. Mọi chi phí cho thời gian lưu trú của sinh viên tại POSTECH sẽ được chi trả bằng học bổng của POSTECH & POSCO, bao gồm:
  • Vé máy bay khứ hồi (Chi phí thực tế cho hạng phổ thông)
  • Trợ cấp lưu trú (500,000 KRW)
  • Chi phí sinh hoạt (1,000,000 KRW mỗi tháng)
※ Chi tiết về số tiền học bổng có thể sẽ có những thay đổi nhỏ. Mọi thay đổi sẽ được thông báo tới các sinh viên được chọn.
Thời gian chương trình: 10 tháng, từ học kỳ mùa thu đến học kỳ mùa xuân
Thời gian ứng tuyển: 27/3 - 21/4/2024
Thông tin chi tiết và Ứng tuyển tại: POSTECH INTERNATIONAL RELATIONS