Chương trình học bổng Sau đại học G-EPSS - KAIST x Samsung Electronics


Khoa VL_VLKT thông tin về Chương trình học bổng Sau đại học G-EPSS của Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), chi tiết như sau:

Đối tượng đăng ký: sinh viên có thành tích học tập xuất sắc từ các trường đại học danh tiếng tại Indonesia, Malaysia, Thailand và Việt Nam.
- Đối với chương trình Thạc sĩ (2 năm), ứng viên phải có bằng cử nhân trước khi chương trình bắt đầu.
- Đối với chương trình Tiến sĩ (4 năm), ứng viên phải có bằng thạc sĩ trước khi chương trình bắt đầu.

G-EPSS cung cấp các khóa học chuyên ngành trong lĩnh vực bán dẫn, bao gồm:
  • Thực nghiệm quy trình bán dẫn
  • Công nghệ bộ nhớ và SoC
  • Các chủ đề đặc biệt về điện tử
  • Kỹ thuật phần mềm
Giá trị học bổng:
  • Học phí tại KAIST: khoảng 14.500 USD.
  • Tiền trợ cấp hàng tháng từ 1,000 USD đến 1,500 USD.
  • Cơ hội nghiên cứu cùng đội ngũ giảng viên nổi tiếng thế giới
  • Đảm bảo việc làm tại Samsung Electronics.
Hạn nộp hồ sơ: Ngày 25/03/2024.

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo bộ ấn phẩm truyền thông cho chương trình đính kèmhoặc tham khảo các trang web có liên quan của KAIST:
KAIST Online Application System
Application Guide
KAIST International Graduate Admission site
KAIST EE
Global EPSS

Thông tin liên hệ:
Professor Hyunjoo Jenny Lee
Giám đốc chương trình G-EPSS, KAIST
Email: hyunjoo.lee@kaist.ac.kr

Hyewon KIM
Department of Electrical and Electronic Engineering, KAIST
Email: haileekim@kaist.ac.kr