Chương trình thực tập tại College of Engineering, National Chung Cheng University, Đài Loan


Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật thông tin về Chương trình thực tập tại College of Engineering, National Chung Cheng University, Đài Loan trong khuôn khổ Chương trình Trải nghiệm giáo dục Đài Loan (TEEP), Bộ Giáo dục Đài Loan. Thông tin chi tiết như sau:
 
Thời gian: 01/5/2024 - 31/12/2024
Số lượng: 10
Ngành: Điện tử, Công nghệ thông tin, Khoa học môi trường, Cơ khí, Hóa học, Bán dẫn, Vật liệu nano...
Đối tượng: Sinh viên năm thứ 3, thứ 4, học viên thạc sĩ hoặc các cán bộ trong Khoa
Học bổng: Được cấp bởi College of Engineering
Hồ sơ:
  • CV tiếng Anh (định dạng .pdf)
  • Bảng điểm tiếng Anh
  • Thư giới thiệu (định dạng .pdf)
  • Chứng chỉ ngoại ngữ (trình độ từ B1 trở lên) hoặc minh chứng trình độ ngoại ngữ
  • Bản scan passport
  • Ảnh chân dung (định dạng .jpg, dung lượng tối thiểu 300 KB, 826X1062 pixels) 
  • Kế hoạch học tập và nghiên cứu (nếu có)
 
Quy trình nộp hồ sơ: Các ứng viên nộp hồ sơ bản mềm đến P.QHĐN (internationalrelations@hcmus.edu.vnđến hết ngày 20/2/2024.
Chú ý: Tiêu đề email: Applications for 2024 CCU/CoE International Internship