Công ty Cổ phần Y học Rạng Đông tuyển dụng


Công ty Cổ phần Y học Rạng Đông tuyển dụng

Công ty Cổ phẩn Y học Rạng Đông đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

  • Tuyển vị trí kỹ sư vận hành tổng hợp dược chất 
  • Tuyển nhân viên kiểm tra chất lượng dược phẩm

Chi tiết xem trong các tệp đính kèm bên dưới.