Công ty HF Corporation tuyển dụng


Công ty HF Corporation tuyển dụng

Công ty HF Corporation chuyên nghiên cứu, sản xuất, cung cấp các giải pháp, hệ thống, thiết bị đo đạc và phân tích quang học. Hiện tại, công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự ở các vị trí Kỹ sư Ứng dụng và Kỹ sư Phần mềm (JD theo file đính kèm), với các đối tượng ưu tiên là các bạn là sinh viên hoặc cựu sinh viên của khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật.