Công ty MITSUBA tiếp nhận thực tập sinh


Công ty MITSUBA hiện đang mở đợt tiếp nhận thực tập sinh cho đợt thực tập Kỹ sư Thiết kế - Kỹ sư Hardware & Software (bắt đầu từ ngày 08/07/2024) theo các nội dung bên dưới:

  1. Số lượng: 02 bạn sinh viên
  2. Yêu cầu: sinh viên năm cuối thuộc khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật, Bộ môn Vật lý điện tử và bộ môn Vật lý tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP HCM
  3. Thời hạn nhận CV: từ ngày 20/05/2024 đến hết ngày 14/06/2024.
  4. Email tiếp nhận CV: hai-duong@mvtc.mitsuba-gr.com (Ms. Hải Đường); xuong-ky@mvtc.mitsuba-gr.com (Mr. Xương Ký).
  5. Địa điểm tiếp nhận thực tập: Trung Tâm Kỹ Thuật Mitsuba Việt Nam – Số 54 – 56, Đường Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.