Công ty TNHH HF Corporation tuyển dụng

Công ty TNHH HF Corporation tuyển dụng

Công ty TNHH HF Corporation tuyển dụng

Với đặc thù ngành và nhu cầu mở rộng quy mô nhân sự công ty, Công ty TNHH HF Corporation nhận thấy những sinh viên/cựu sinh viên đã và đang học tập tại Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là những ứng viên tiềm năng, phù hợp với lĩnh vực hoạt động và định hướng phát triển của công ty.

Nay Công ty TNHH HF Corporation đang cần tuyển ứng viên cho hai vị trí: Junior Software Engineer (Kỹ sư phần mềm sơ cấp) và Junior Application Engineer (Kỹ sư ứng dụng sơ cấp), ưu tiên những sinh viên vừa mới ra trường. Thông tin chi tiết về công việc đã được thể hiện chi tiết trong file đính kèm.