Cuộc chạy đua trong một số lĩnh vực công nghệ trên thế giới


Thân mời Quý Thầy Cô cùng các bạn sinh viên tham gia hoạt động Seminar "Cuộc chạy đua trong một số lĩnh vực công nghệ trên thế giới" . Thông tin buổi Seminar như sau:

- Báo cáo viên: TS. Nguyễn Trung Dân

- Thời gian: 8h30 Thứ Ba ngày 09/04/2024

- Địa điểm: Hội trường I, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (cơ sở NVC)

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZQzhlpA1wBVJUQXcatr0yukghmYXXXpM2Nx6j85wCWYmvXw/viewform