Cuộc thi tiếng Anh Global Leadership English Challenge (GLEC) in Vietnam


Cuộc thi tiếng Anh Global Leadership English Challenge (GLEC) in Vietnam

Cuộc thi tiếng Anh Global Leadership English Challenge (GLEC) in Vietnam, được tổ chức bởi Hope to the Future Association (HFA), Đại diện xã hội dân sự của Bộ Thông tin toàn cầu Liên Hợp Quốc.

 

Chủ đề: Liên Hợp Quốc và các mục tiêu phát triển bền vững

Đối tượng tham gia: Sinh viên đại học

Các hạng mục: Thi nói và viết

Hình thức: Trực tuyến qua Zoom

Tổng giá trị giải thưởng: 1,300,000,000 VND

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo email và tài liệu đính kèm.