DS sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy - Đợt tháng 9/2022


DS sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy - Đợt tháng 9/2022

Sinh viên xem danh sách tốt nghiệp trong file đính kèm.

Lưu ý:

- SV có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách công nhận tốt nghiệp, nếu có sai sót phải liên hệ phòng Đào tạo điều chỉnh trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố danh sách tốt nghiệp.

- SV có ghi nợ học phí  cần nộp phiếu xác nhận đã nộp học phí (do phòng Tài chính cấp ) cho phòng đào tạo để được xóa nợ.

- SV không có tên trong ds tốt nghiệp xem file "chưa đủ điều kiện tốt nghiệp" để biết môn còn nợ.

- 1 số sv cần nộp bổ sung giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ  xem file "cần bổ sung giấy tờ".

- SV có tên trong ds tốt nghiệp có thể đăng ký cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ ngày 23/09 (nếu cần). 

Attachments:
File Description File size Created Last modified
Download this file (DS Tai nang.pdf)DS Tai nang.pdf   158 kB 15-09-2022 15-09-2022
Download this file (DSSV cần bổ sung giấy tờ.xlsx)DSSV cần bổ sung giấy tờ.xlsx   12 kB 15-09-2022 15-09-2022
Download this file (DSSV chưa đủ điều kiện tốt nghiệp.xlsx)DSSV chưa đủ điều kiện tốt nghiệp.xlsx   13 kB 15-09-2022 15-09-2022
Download this file (DSTN  Dai tra 9_22.pdf)DSTN Dai tra 9_22.pdf   376 kB 16-09-2022 16-09-2022