NHÓM SINH VIÊN KHOA VẬT LÝ - VLKT ĐẠT GIẢI NHẤT CUỘC THI "NUÔI TINH THỂ - ƯƠM MẦM KHOA HỌC" CỦA MOMA VIETNAM

NHÓM SINH VIÊN KHOA VẬT LÝ - VLKT ĐẠT GIẢI NHẤT CUỘC THI "NUÔI TINH THỂ - ƯƠM MẦM KHOA HỌC" CỦA MOMA VIETNAM

Nhóm sinh viên bộ môn Vật lý Ứng dụng, Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM đã đạt giải nhất trong cuộc thi "Nuôi tinh thể - Ươm mầm khoa học" của MOMA VIETNAM tổ chức. Thông tin chi tiết được đăng tại:

https://momavietnam.com/result-announcement-of-crystal-growing-competition-vietnam-2020-2021-in-south-central-central-highlands-region-and-ho-chi-minh-city/?fbclid=IwAR1r-ZSYVhPI35JV_Gj5SBLm4VUZqMBovd33irC8gilVdg-1ZuJI2KryI8Q

Nhóm sinh viên gồm (ảnh trên từ phải sang):

1. Ngô Đức Lương

2. Nguyễn Văn Hạnh

3. Lê Võ Anh Tuấn

4. Nguyễn Thăng Long

Sản phẩm mà nhóm sinh viên dự thi là đơn tinh thể KDP pha tạp chất màu Amaranth được chế tạo bằng phương pháp hạ nhiệt độ và kỹ thuật Sankaranarayanan-Ramasamy (SR) (Ảnh dưới).