Seminar Khoa học Sinh viên Cử nhân tài năng khóa 2019, 2020, 2021 và 2022

Seminar Khoa học Sinh viên Cử nhân tài năng khóa 2019, 2020, 2021 và 2022

Nhằm giúp cho các bạn sinh viên trong Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật được trang bị những kiến thức cũng như được truyền nguồn cảm hứng trong hoạt động nghiên cứu khoa học, Khoa đã tổ chức hoạt động Seminar Khoa học Sinh viên Cử nhân tài năng khóa 2019, 2020, 2021 và 2022. Đây là một trong các chuỗi hoạt động học thuật dành cho các bạn Sinh viên Cử nhân Tài năng với mong muốn nâng cao tinh thần học hỏi không ngừng, nghiên cứu tìm hiểu cái mới.

Thời gian: 8h00 - 11h30 ngày 13/11/2022

Địa điểm: Phòng E302, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG - HCM (cơ sở Nguyễn Văn Cừ)

Buổi seminar sẽ trao đổi về 4 chủ đề do các Thầy Cô trong Khoa trình bày:

  1. Máy học cơ bản với Teachable Machine - trình bày: TS. Nguyễn Chí Nhân
  2. Bài toán thuận và bài toán ngược trong Vật lý địa cầu - trình bày: TS. Đặng Hoài Trung
  3. Ứng dụng một số kỹ thuật học máy trong nghiên cứu Vật lý Hạt nhân - trình bày: ThS. Nguyễn Trí Toàn Phúc
  4. Máy học trong phân loại bệnh Parkinson dựa vào tín hiệu điện não đồ - trình bày: NCS. Nguyễn Thị Như Quỳnh