Synopsys Intensive Training Program 2024 - Seminar giới thiệu chương trình


Năm nay, Chương trình đào tạo vi mạch chuyên sâu – Synopsys Intensive Training Program 2024 tiếp tục diễn ra, dự kiến bắt đầu vào tháng 6 và kết thúc vào tháng 8.

Để truyền thông cho Chương trình , Synopsys dự kiến tổ chức buổi seminar tại các trường đại học để giới thiệu Chương trình, trong đó có trường ĐHKHTN.

Công ty xin kính gửi thầy nội dung truyền thông như bên dưới, kính nhờ thầy hỗ trợ chia sẻ cho các bạn sinh viên để đăng kí tìm hiểu Chương trình: Facebook

  • Thời gian: 08/04/2024, 9h30 – 11h00
  • Địa điểm: Hội Trường I, Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, quận 5, TP.HCM