Tập đoàn dầu khí Vietsovpetro tuyển dụng


Tập đoàn dầu khí Vietsovpetro tuyển dụng

Tập đoàn dầu khí Vietsovpetro cần tuyển: 02 cử nhân (Nam). Tốt nghiệp ngành Vật lý hạt nhân, Kỹ thuật hạt nhân, Vật lý Ứng dụng. Tốt nghiệp loại khá trở lên. Tiếng Anh nói đọc tốt.

Liên hệ: Thầy Huỳnh Trúc Phương, e-mail: htphuong@hcmus.edu.vn, sđt 0908272808.