Thời khóa biểu HK II năm học 2023-2024 và lịch đăng ký học phần các môn cơ sở và chuyên ngành

Thời khóa biểu HK II năm học 2023-2024 và lịch đăng ký học phần các môn cơ sở và chuyên ngành

 

Sinh viên ngành Vật lý học, ngành Công nghệ vật lý điện tử và tin học, ngành Kỹ thuật hạt nhân và ngành Vật lý y khoa các khóa 2022 trở về trước xem thời khóa biểu học kỳ II năm học 2023-2024 các môn cơ sở ngành và chuyên ngành tại đây. Sinh viên khóa 2020 xem danh sách xét duyệt làm khóa luận tốt nghiệp tại bộ môn và phải thỏa điều kiện ngoại ngữ khi đăng ký các môn chuyên ngành. Sinh viên phải đăng ký học phần Khóa luận tốt nghiệp trên hệ thống Portal theo lịch đăng ký học phần.

Sinh viên xem lịch đăng ký học phần trên web trường và đăng ký theo đúng thời gian quy định. Sinh viên đăng ký đúng môn học, mã môn học như trong thời khóa biểu của từng ngành, chuyên ngành.

Sinh viên các khóa đăng ký học phần theo thông báo đăng ký học phần của PĐT.

Sinh viên khóa 2023 đăng ký các học phần tự chọn, Anh văn, Thể dục, Tin học cơ sở theo thông báo đăng ký học phần của Phòng Đào tạo và xem danh sách học phần mở kèm thời khóa biểu tại đây.

Trong thời gian đăng ký học phần, nếu cần tư vấn hoặc giải quyết vấn đề liên quan, sinh viên liên hệ Giáo vụ khoa để được giải quyết.

Sinh viên chú ý cập nhật thông báo thường xuyên để cập nhật lịch học và phòng học. Sau khi đăng ký xong, sinh viên phải lưu lại kết quả đăng ký ra file exel để làm minh chứng sau này.

Thông tin Giáo vụ khoa: Thầy Huỳnh Thanh Nhẫn, số điện thoại: 0919786248, email: khoavatly@hcmus.edu.vn; Cô Nguyễn Yến Ngọc, số điện thoại: 0389199797.

Lưu ý khi liên hệ:

- Sinh viên gởi email phải có tiêu đề rõ ràng liên quan đến vấn đề cần hỏi, phải ghi đầy đủ thông tin cá nhân (Họ tên, MSSV, số điện thoại), nội dung email phải trình bày rõ ràng các nội dung cần giải quyết như đăng ký thêm hoặc hủy học phần (phải ghi rõ: tên học phần, mã lớp, nhóm thực hành muốn đăng ký hoặc hủy).

- Giáo vụ khoa chỉ giải quyết các vấn đề đăng ký học phần theo đúng như trong thông báo đăng ký học phần của phòng đào tạo (từ ngày 19/02/2024 đến ngày 02/03/2024). Sau thời hạn trên sẽ không được giải quyết.

Sinh viên lưu ý các cột mốc đăng ký học phần và các quy định của Phòng Đào tạo như sau:

  1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh đăng ký học phần (ĐKHP)

Từ

Đến

Khóa

Nội dung thực hiện

Ngành được

đăng ký

9h ngày

20/02/2024

23h ngày

20/02/2024

K22 về trước

ĐKHP các môn GĐ2

CNTT

9h ngày

21/02/2024

23h ngày

21/02/2024

K22 về trước

ĐKHP các môn GĐ2

Toán, Sinh, CNSH

9h ngày

22/02/2024

23h ngày

22/02/2024

K22 về trước

ĐKHP các môn GĐ2

Các ngành

còn lại

9h ngày

23/02/2024

18h ngày

23/02/2024

K23

ĐKHP Tự chọn, AV,
Thể dục & THCS

Tất cả

14h ngày

23/02/2024

23h ngày

24/02/2024

K22 về trước

ĐK môn chung K22

ĐK Học lại với K23

Tất cả

9h ngày

29/02/2024

23h ngày

02/03/2024

Tất cả

Điều chỉnh ĐKHP

Tất cả (*)

(*): Sau tuần học đầu tiên, tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP của SV sẽ không được giải quyết.

  1. Điều kiện đăng ký

– Sinh viên không nợ học phí hoặc thời gian gia hạn học phí còn hiệu lực

– Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước hoặc tiên quyết (nếu có).

– Các học phần chuyên ngành phải thỏa điều kiện ngoại ngữ theo quy định.

– Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 25 tín chỉ.

  1. Thông tin lưu ý

– Hình thức học: Trực tiếp tại Trường.

– Ngày bắt đầu học: Từ 26/02/2024

– Sinh viên không ĐKHP và không nộp đơn xin nghỉ học tạm thời trong 03 tuần lễ đầu học kỳ sẽ thuộc diện sinh viên tự ý bỏ học.

– Sinh viên đăng ký cải thiện điểm hoặc học phần đã xin hoãn cùng đợt đăng ký này.

– Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên thực hiện: Chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ Phòng Công tác sinh viên theo địa chỉ email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn.

– Email hỗ trợ Phòng Đào tạo: pdt_khtn@hcmus.edu.vn

– SV liên hệ Giáo vụ các Khoa khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần thuộc giai đoạn chuyên ngành (GĐ2).

Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho sinh viên dùng email trường và trong thời gian đăng ký qua mạng./.