Thông báo chương trình học bổng học kỳ hè của Trường Đại học Quốc gia Thành Công (Đài Loan).


Đối tượng: Sinh viên năm 4, học viên cao học năm 1.

Thời gian: 17-26/7, 2024 với session về thiết kế IC; 28/7-3/8, 2024 với session về công nghệ bán dẫn.

Học viên có thể tham dự cả hai session  .

Hỗ trợ từ NCKU:  tiền vé máy bay, phí visa, phí chỗ ở tại KTX của trường.

Học phí: 50USD phí nộp hồ sơ + 500 USD/session  .

Hạn chót: 23h59 ngày 25/02/2024.


Program Fees with Faculty-led Partnership (fee reduction with nomination)
◆Whole program (session 1 and session 2): USD 1,000
◆One session: USD 500
The application fee and accommodation fee are not included.
Fees schedule:

Các bạn đăng ký theo form sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf58vJ0u4Y0yhqnyQU1EBl9EcnexQB8BNt_JCiHJP15XS7yUw/viewform