Thông báo đăng ký vào chuyên ngành Khóa 2021 ngành Vật lý học (đợt 2)


Thông báo

V/v đăng ký vào chuyên ngành Khóa 2021 (đợt 2)

Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật thông báo đến sinh viên ngành Vật lý học khóa 2021 và khóa 2020 chưa vào chuyên ngành về việc đăng ký vào chuyên ngành đợt 2 như sau:

1. Sinh viên đăng ký vào chuyên ngành bằng cách điền vào phiếu đăng ký chuyên ngành trực tuyến: https://forms.gle/1tLy6WcSiwwYMbZM9.

2. Thời hạn nộp phiếu: Sinh viên đăng ký trực tuyến từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 ngày 22/02/2024.

3. Sinh viên không cần nộp bảng điểm kết quả học tập. Giáo vụ khoa sẽ lấy kết quả học tập từ phòng Đào tạo sau khi có kết quả thi đầy đủ của học kỳ I năm học 2023-2024. Kết quả xét chuyên ngành sẽ được thông báo trên trang web khoa và qua email sinh viên trước ngày 26/02/2024. Nếu số lượng sinh viên đăng ký vào các chuyên ngành dưới số lượng quy định mở lớp (20 sinh viên/lớp) thì khoa sẽ không mở lớp chuyên ngành tương ứng và sinh viên phải đợi đến tháng 07/2024 đăng ký chuyên ngành cùng với khóa 2022. Sau khi có kết quả duyệt chuyên ngành đợt 2, nếu có chuyên ngành được mở thì khoa sẽ lên lịch mở lớp và cho sinh viên đăng ký học phần bổ sung.

4. Sinh viên lựa chọn 1 trong 7 chuyên ngành với 3 nguyện vọng. Nếu không đủ điều kiện vào nguyện vọng 1 thì theo học chuyên ngành ở nguyện vọng 2 hoặc 3 (nếu đủ điều kiện). Khoa sẽ căn cứ vào điểm trung bình học tập, số tín chỉ tích lũy đến hết học kỳ I năm học 2023-2024 để xét chọn.

5. Nếu sinh viên có điểm trung bình học tập <5,0 hoặc số tín chỉ còn nợ nhiều hơn 15 tín chỉ sẽ không được xét vào chuyên ngành trong đợt này, SV phải học lại các học phần còn nợ và sẽ xét vào chuyên ngành trong đợt tháng 07/2024 cùng với khóa 2022.

Lưu ý:

- Sinh viên phải suy nghĩ kỹ trước khi lựa chọn chuyên ngành, Khoa sẽ không giải quyết các trường hợp thay đổi (chuyển) chuyên ngành sau khi có quyết định chính thức.

Mọi thắc mắc, sinh viên có thể liên hệ Giáo vụ Khoa (Thầy Nhẫn) để được giải đáp qua số điện thoại: 0919786248 hoặc Email: khoavatly@hcmus.edu.vn

 

                                                                                            Tp. HCM, ngày 19 tháng 02 năm 2024

                                                                                                    Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật