Thông báo hủy hoạt động tham quan công ty Điện Quang


Thân gửi các bạn sinh viên, 

Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật thông báo hủy chuyến tham quan công ty Điện Quang. Các bạn sinh viên đã đóng tiền tham quan, vui lòng đến văn phòng Khoa (phòng A01 - cơ sở Nguyễn Văn Cừ) gặp Cô Thái Thị Nga để được hoàn trả kinh phí. 

Trân trọng