Thông báo kết quả trúng tuyển Chương trình Cử nhân tài năng ngành Vật lý học (Khóa 2023)


Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật thông báo đến sinh viên khóa 2023 đăng ký xét tuyển vào Chương trình Cử nhân tài năng ngành Vật lý học, kết quả trúng tuyển với điểm chuẩn theo các phương thức như sau (Do có thay đổi quy định nên Khoa không xét điểm thi kiểm tra anh văn đầu khóa):

- Sinh viên trúng tuyển theo phương thức Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và theo quy định của ĐHQG-HCM 2023 được trúng tuyển.

- Sinh viên trúng tuyển dựa trên kết quả thi THPT 2023 có điểm tổng cộng từ 23.55 điểm trở lên (Không cộng điểm ưu tiên).

- Sinh viên trúng tuyển dựa trên kết quả kỳ thi ĐGNL do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2023 có điểm tổng cộng từ 758 điểm trở lên (Không cộng điểm ưu tiên).

Giao vụ khoa sẽ gởi thông báo danh sách trúng tuyển qua email sinh viên.

Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật sẽ chuyển danh sách trúng tuyển sang Phòng Đào tạo để xét duyệt và chuyển lớp cho sinh viên trong tuần này. Các em sinh viên vẫn tham gia các hoạt động sinh hoạt công dân theo lịch đã xếp.

Sinh viên có thắc mắc cần trao đổi có thể liên hệ Giáo vụ Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật: ThS. Huỳnh Thanh Nhẫn, số điện thoại 0919786248, email: htnhan@hcmus.edu.vn

Ngày 12 tháng 09 năm 2023

Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật