Thông báo seminar khoa học tháng 06 năm 2022


Thông báo seminar khoa học tháng 06 năm 2022

Kính gửi các Quý Thầy/Cô, Quý Đồng nghiệp và các bạn sinh viên, học viên.

Trên cơ sở thúc đẩy nghiên cứu khoa học và trau đổi học thuật, Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật sẽ tổ chức seminar khoa học cho tháng 06 năm 2022 với khách mời là GS.TS. Phan Bách Thắng, Giám đốc Trung tâm INOMAR, Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

Buổi seminar với chủ đề "Experimental research on Thermoelectric oxide materials" sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ 00, ngày 24 tháng 06 năm 2022. Hình thức online trên Zoom, có thể đăng ký hoặc link hoặc quét mã QR như bên dười

Link đăng ký: https://forms.gle/qnKxCf6iSpkmmocPA

Mã QR: trong hình đính kèm