Thông báo V/v xét tuyển ngành Công nghệ vật lý điện tử và tin học và chương trình Cử nhân tài năng ngành Vật lý học khóa tuyển 2022


Tp. HCM, ngày 28 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc xét tuyển ngành Công nghệ vật lý điện tử và tin học

và chương trình Cử nhân tài năng ngành Vật lý học khóa tuyển 2022

 

Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, thông báo xét tuyển ngành Công nghệ vật lý điện tử và tin học và chương trình Cử nhân tài năng ngành Vật lý học khóa tuyển 2022 như sau:

Năm học 2022-2023, Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật xét tuyển 30 sinh viên vào học chương trình Cử nhân Tài năng ngành Vật lý học và 50 sinh viên vào ngành Công nghệ vật lý điện tử và tin học khóa tuyển 2022.

  • Đối tượng và tiêu chí xét tuyển:

- Sinh viên đã trúng tuyển vào ngành Vật lý học khóa tuyển 2022 với bất kỳ phương thức xét tuyển nào đều có thể đăng ký tham gia xét tuyển vào ngành Công nghệ vật lý điện tử và tin học hoặc chương trình Cử nhân tài năng.

- Đối với chương trình Cử nhân tài năng, sinh viên phải đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

    • Sinh viên trúng tuyển theo diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy định của Bộ GD&ĐT hoặc của ĐHQG - HCM
    • Sinh viên trúng tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2022 từ 22,5 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên).
    • Sinh viên trúng tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG Tp. HCM tổ chức năm 2022 từ 735 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên).
  • Cách thức đăng ký

Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 ngày 03/10/2022 (Thứ Hai), sinh viên sử dụng email sinh viên (do Trường cung cấp) để đăng ký tại đường link: https://forms.gle/55bmgjd3zGrWLZvk9.

  • Lưu ý:

- Sinh viên ngành Công nghệ vật lý điện tử và tin học và chương trình Cử nhân tài năng học tập tại cơ sở Linh Trung của Trường (Khu đô thị ĐHQG-HCM, Thủ Đức – Dĩ An) trong 2 đến 3 năm học đầu tiên.

- Sinh viên trúng tuyển vào ngành Công nghệ vật lý điện tử và tin học sẽ không được giải quyết chuyển trở lại ngành Vật lý học hoặc chương trình Cử nhân tài năng trong quá trình học.

- Việc xét tuyển trên từng trường hợp cụ thể dựa trên kết quả, thành tích của sinh viên cũng như quy mô của ngành và chương trình sẽ do Ban chủ nhiệm khoa quyết định.

  • Kết quả trúng tuyển:

Kết quả trúng tuyển dự kiến được công bố trước 17 giờ 00 ngày 07/10/2022 trên trang web của khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật. địa chỉ: https://phys.hcmus.edu.vn/.

Sinh viên cần thêm thông tin chi tiết có thể liên hệ Giáo vụ khoa - thầy Huỳnh Thanh Nhẫn qua số điện thoại: 0919786248, hoặc email: khoavatly@hcmus.edu.vn.

Thông báo chi tiết xem tại đây.

                                                                                                 TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                          

 

                                                                                                           Huỳnh Văn Tuấn