Thông báo xét tuyển bổ sung vào Chương trình Cử nhân tài năng khóa 2022, 2023 (HKII 2023-2024)


Thông báo số 18

V/V XÉT TUYỂN SINH VIÊN VÀO HỆ CỬ NHÂN TÀI NĂNG

NGÀNH VẬT LÝ HỌC – KHÓA 2022, 2023

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024

 

Được sự phê duyệt đề án “Đào tạo Cử nhân tài năng ngành Vật lý học, giai đoạn 2018-2023” của Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM, nay BCN Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật thông báo đến sinh viên khóa 2022, 2023 ngành Vật lý học về việc xét tuyển bổ sung vào hệ Cử nhân tài năng như sau:

 • Học kỳ II năm học 2023-2024, Khoa Vật lý – VLKT xét tuyển bổ sung 10 sinh viên khóa 2022 và 05 sinh viên khóa 2023 vào học chương trình Cử nhân Tài năng Ngành Vật lý học.
 • Đối tượng xét tuyển
  • Sinh viên lớp chính quy Ngành Vật lý học khóa 2022, 2023 có điểm trung bình học tập học kỳ I năm học 2023-2024 đạt trên 7,00. Đối với sinh viên khóa 2022, điểm trung bình học tập toàn khóa phải trên 7,00. Không tính điểm môn Thể dục, Tin học cơ sở, Giáo dục quốc phòng và Anh văn.
  • Sinh viên không nợ học phần.
  • Không vi phạm quy chế, quy định của Trường.
 • Hồ sơ xét tuyển
 • Thời gian nộp đơn xét tuyển:
  • Từ 26/02/2024 đến 16 giờ 00 ngày 27/02/2024.
  • Sinh viên muốn biết thêm chi tiết có thể liên hệ với Giáo vụ khoa theo địa chỉ email: htnhan@hcmus.edu.vn hoặc điện thoại: 0919 786 248.

Tp. HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2024

Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật