Thư mời tham dự Hội nghị The 4th International Conference on Engineering Physics, MEMS-Biosensors and Applications (4th ICEBA2023)

Thư mời tham dự Hội nghị The 4th International Conference on Engineering Physics, MEMS-Biosensors and Applications (4th ICEBA2023)

- Hội nghị Quốc tế lần thứ 4 về Vật lý Kỹ thuật, MEMS-Biosensors và Ứng dụng (The 4th International Conference on Engineering Physics, MEMS-Biosensors and Applications: ICEBA2023) do Khoa Vật lý - Vật Lý Kỹ Thuật và Ono-Toda Lab (Tohoku University, Japan) được tổ chức vào ngày 8 và 9 tháng 12 năm 2023 tại Trường Đại học KHTN. Thông tin chi tiết buổi khai mạc như sau:

- 09:00 sáng ngày 8 tháng 12 năm 2023 (thứ 6).

- Hội trường Nhà I, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp.HCM.

- Ngày 8/12 (Thứ sáu)

- Đăng ký: sảnh Hội trường nhà I từ 07:30-13:00.

- Khai mạc: 09:00-09:50am.

- Trình bày các báo cáo mời tại phiên toàn thể (Plenary invited Session): 10:00-11:50am. (https://phys.hcmus.edu.vn/ICEBA2023/#/plenary-speakers)

- Phiên poster: 11:40-12:30am tại khu vực sảnh Hội trường nhà I.

- Phiên báo cáo Oral: 14:00-17:00 tại các phòng B.40, B.41,B.42, B.43 và E.205, E.206.

- Ngày 09/12 (Thứ 7): Giáo sư (Nhật bản và Hàn quốc) trình bày chuyên đề tại Phòng E.303 từ 08:00 đến 10:00.

----- Chuyên đề 1 (08:00-09:00) -----

Tên chuyên đề: Giới thiệu về hệ thống cảm biến không dây dùng năng lượng TEG.

Người trình bày: Prof. Nguyen Van Toan (Tohoku University, Japan).

----- Chuyên đề 2 (09:00-10:00) -----

Tên chuyên đề: Hiệu suất năng lượng trong bộ nhớ xử lý AI

Người trình bày: Prof. Kyeong-Sik Min (Kookmin University and IKEEE, Korea)

- Phòng E303, Trường Đại học KHTN, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp.HCM.

- Đối tượng tham dự: giảng viên trẻ, học viên cao học, NCS và sinh viên năm 3,4 chuyên ngành liên quan (Số lượng tối đa 20 người). BTC sẽ cấp Giấy chứng nhận tham gia chương trình chuyên đề khi tham gia đủ các nội dung yêu cầu 

Đăng ký tham dự chuyên đề bằng cách quét mã QR bên dưới hoặc điền đường link sau: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdwZG0J4EtOkY.../viewform

Website hội nghị: https://phys.hcmus.edu.vn/ICEBA2023/#/

Chương trình hội nghị: https://phys.hcmus.edu.vn/ICEBA2023/#/programme