Tuyển dụng thực tập sinh, fresher 2024

Tuyển dụng thực tập sinh, fresher 2024

Các bạn đã sẵn sàng để bắt đầu con đường trở thành kỹ sư thiết kế vi mạch?

Dành cho các bạn sinh viên năm cuối, Internship Program 2024 tại Synopsys đã bắt đầu mở đơn ứng tuyển. Các vị trí intern đang tuyển như sau: 

- IC Design Intern (Analog/Digital) | Dự kiến bắt đầu: 01/2024 | Location: Da Nang

JD: https://bit.ly/3SdBFbG

 

- Analog Design Intern | Dự kiến bắt đầu: 02/2024 | Location: Ho Chi Minh City

JD: https://bit.ly/45RCl9U

 

Ứng tuyển ngay bằng một trong những cách sau:  

- Cách 1: Điền đơn ứng tuyển Internship Application Form: https://bit.ly/40CEbc1

- Cách 2: Ứng tuyển trực tiếp tại link JD ở trên

 

Ngoài ra, cơ hội còn dành cho các bạn fresh/junior với các vị trí:

- Analog Layout Design: https://shorturl.at/bzKQ4

- Analog Circuit Design: https://shorturl.at/jkzGT

 Liên hệ:

Talent Acquisition Team: vn-staffing@synopsys.com