Danh sách sinh viên chuyên ngành Vật lý Lý Thuyết khóa 2018

Danh sách sinh viên chuyên ngành Vật lý Lý Thuyết khóa 2018

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH VẬT LÝ LÝ THUYẾT KHÓA 2018

1 18130036 TÔN TẤT ĐẠT
2 18130099 LÊ TRỌNG NHÂN
3 18130113 LÊ THANH PHÚC
4 18130145 HUỲNH TRUNG TÍN
5 18130146 LÊ TRUNG TÍN
6 18130152 PHAN THÀNH TRUNG
7 18130157 LÊ ANH TÚ
8 18130162 ĐINH THẾ VINH
9 19130032 Nguyễn Hải Đăng