Giải Nobel 2020


Nobel Vật lý năm 2020, được phát cho nghiên cứu về lỗ đen.

Giải Nobel Vật lý 2020 được chia, một nửa cho Roger Penrose , nửa còn lại được trao cho Reinhard Genzel và Andrea Ghez với các công trình liên quan đến việc phát hiện ra lỗ đen.

https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2020/summary/