Thông báo đăng ký chuyên ngành Khóa 2018

Thông báo đăng ký chuyên ngành Khóa 2018

Thông báo đăng ký chuyên ngành Khóa 2018

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật

------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------

 

Thông báo

V/v đăng ký vào chuyên ngành Khóa 2018

Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật thông báo đến sinh viên ngành Vật lý học khóa 2018 (và khóa 2017 chưa vào chuyên ngành) về việc đăng ký vào chuyên ngành như sau:

1. Sinh viên đăng ký vào chuyên ngành bằng cách điền vào phiếu đăng ký chuyên ngành trực tuyến tại đây

2. Thời hạn nộp phiếu: Sinh viên đăng ký trực tuyến từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 ngày 17/07/2020.

3. Sinh viên không cần nộp bảng điểm kết quả học tập. Giáo vụ khoa sẽ lấy kết quả học tập từ phòng Đào tạo sau khi có kết quả thi đầy đủ của học kỳ II năm học 2019-2020. Kết quả xét chuyên ngành sẽ được thông báo trên trang web khoa từ ngày 24-31/08/2020.

4. Sinh viên lựa chọn 1 trong 7 chuyên ngành với 2 nguyện vọng. Nếu không đủ điều kiện vào nguyện vọng 1 thì theo học chuyên ngành ở nguyện vọng 2 (nếu đủ điều kiện). Khoa sẽ căn cứ vào điểm trung bình học tập, số tín chỉ tích lũy của giai đoạn đại cương (3 học kỳ đầu) và kết quả thi các học phần cơ sở ngành (định hướng chuyên ngành) đã đăng ký học trong học kỳ II năm học 2019-2020 để xét chọn. SV xem Bảng các học phần định hướng xét vào chuyên ngành bên dưới.

5. Nếu sinh viên có điểm trung bình học tập <5,0 hoặc số học phần còn nợ nhiều hơn 15 tín chỉ hoặc số học phần cơ sở đăng ký học và thi đạt ít hơn 5 sẽ không được xét vào chuyên ngành trong đợt này. SV phải học lại các học phần còn nợ và sẽ xét vào chuyên ngành trong đợt tháng 07/2021 cùng với khóa 2019.

 Bảng các học phần cơ sở ngành tiên quyết định hướng xét vào chuyên ngành:

STT

Chuyên ngành

Các học phần định hướng (Học phần tiên quyết)

1

Vật lý Điện Tử

Điện tử cơ bản, Phương pháp tính

2

Vật lý Chất rắn

Cơ lượng tử 1

3

Vật lý Hạt nhân

Vật lý hạt nhân, Cơ lượng tử 1

4

Vật Lý Địa Cầu

Các phương pháp toán lý, Phương pháp tính

5

Vật Lý Lý Thuyết

Cơ lượng tử 1, Cơ lý thuyết

6

Vật lý Tin học

Phương pháp tính, điện tử cơ bản

7

Vật Lý Ứng Dụng

Điện tử cơ bản, Điện động lực

Lưu ý:

  - Sinh viên phải suy nghĩ kỹ trước khi lựa chọn chuyên ngành, Khoa sẽ không giải quyết các trường hợp thay đổi (chuyển) chuyên ngành sau khi có quyết định chính thức.

Sinh viên ngành Kỹ thuật hạt nhân xem thông báo đăng ký chuyên ngành trên trang web của Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân.

Mọi thắc mắc, sinh viên có thể liên hệ Giáo vụ Khoa (Thầy Nhẫn) để được giải đáp qua số điện thoại: 0919 786 248 hoặc Email: htnhan@hcmus.edu.vn

 

Kế hoạch và Quy trình xét chuyên ngành Khóa 2018 Ngành Vật lý học

 

I. Kế hoạch xét chuyên ngành Khóa 2018 Ngành Vật lý học

 1. Thông báo đăng ký chuyên ngành: ngày 05 tháng 06 năm 2020. Thông báo trên trang web khoa và gởi mail đường link đăng ký cho sinh viên.
 2. Sinh viên nộp phiếu đăng ký xét chuyên ngành trực tuyến trên đường link từ ngày 05/06/2020 đến 17/07/2020.
 3. Giáo vụ khoa tổng hợp phiếu đăng ký và lấy kết quả học tập từ phòng Đào tạo sau khi có kết quả thi đầy đủ của học kỳ II năm học 2019-2020: Từ ngày 20/07/2020 đến 24/08/2020.
 4. Họp Ban chủ nhiệm khoa và các Trưởng bộ môn để xét duyệt danh sách chuyên ngành: Từ 24-28/08/2020.
 5. Công bố kết quả xét chuyên ngành trên trang web khoa từ ngày 24-31/08/2020.

 

II. Quy trình xét chuyên ngành Khóa 2018 Ngành Vật lý học

 

 1. Thông báo đăng ký chuyên ngành cho sinh viên trên trang web khoa.
 2. Sinh viên nộp phiếu đăng ký xét chuyên ngành trực tuyến trên đường link.
 3. Giáo vụ khoa tổng hợp phiếu đăng ký và lấy kết quả học tập toàn khóa 2 năm đầu của sinh viên từ phòng Đào tạo. Lập danh sách theo từng nguyện vọng và xếp theo thứ tự ưu tiên (Điểm trung bình học tập, số tín chỉ nợ, môn học cơ sở ngành) của từng chuyên ngành. Dự kiến số lượng tuyển của từng chuyên ngành.
 4. Họp Ban chủ nhiệm khoa và các Trưởng bộ môn để xét duyệt danh sách chuyên ngành.
 5. Công bố kết quả xét chuyên ngành trên trang web khoa, phản hồi các thắc mắc của sinh viên.
 6. Ra quyết định danh sách chuyên ngành và công bố chính thức cho sinh viên và gởi danh sách sinh viên về từng bộ môn.
 7. Điều kiện xét chuyên ngành Khóa 2018 Ngành Vật lý học
  1. Điểm trung bình học tập của giai đoạn đại cương (3 học kỳ đầu) phải trên 5,0
  2. Số tín chỉ còn nợ của giai đoạn đại cương không quá 15 tín chỉ (tồng số tín chỉ giai đoạn đại cương 50)
  3. Sinh viên phải đăng ký học tối thiểu 5/7 học phần cơ sở ngành trong học kỳ II năm thứ 2 và phải thi đạt các môn tiên quyết.
  4. Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký của từng chuyên ngành theo nguyện vọng 1 và 2, căn cứ vào kết quả học tập của sinh viên, Ban chủ nhiệm khoa sẽ xét duyệt số lượng sinh viên vào từng chuyên ngành. Thứ tự ưu tiên xét duyệt là: Điểm trung bình học tập, số tín chỉ còn nợ, kết quả thi các môn tiên quyết, số môn cơ sở ngành đã học và thi đạt, các học phần Anh văn đã học.
  5. Sinh viên không được xét vào chuyên ngành trong đợt chính sẽ học lại các học phần còn nợ và sẽ xét vào chuyên ngành cùng với khóa sau.

 

                                                                                              Tp. HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2020

                                                                                                  Phó Trưởng Khoa Vật lý & VLKT

 

 Huỳnh Trúc Phương