Chuỗi hoạt động đồng hành cùng sinh viên học tốt, tích cực nghiên cứu khoa học 2024


Chuỗi hoạt động đồng hành cùng sinh viên học tốt,

tích cực nghiên cứu khoa học 2024

Hiện đang trong giai đoạn Sinh viên năm 4 đang chuẩn bị bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp, nhận được đề nghị và mong muốn và hỗ trợ từ các bạn sinh viên về vấn đề thuyết trình và phản biện hội đồng, Ban Học tập Đoàn trường Kính gửi thông tin chuyên đề 7: "KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH VÀ PHẢN BIỆN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC" nằm trong CHUỖI HOẠT ĐỘNG ĐỒNG HÀNH CÙNG SINH VIÊN HỌC TỐT, TÍCH CỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2024, thông tin cụ thể như sau:

  •  Báo cáo viên: TS. Trương Lâm Sơn Hải
  •  Thời gian: 17g30 ngày 08/7/2024 (Thứ 2)
  •  Địa điểm: Phòng I23 – Cơ sở 1
  •  Đối tượng: Ưu tiên sinh viên năm 3,4 sắp bảo vệ khóa luận
  •  Link đăng ký: https://bit.ly/chuyende07-AEA2024