Chương trình Postdoc fellowships tại Vương quốc Anh


Chương trình Postdoc fellowships tại Vương quốc Anh

Chương trình dành cho các Tiến sĩ trẻ tài năng (những người nhận bằng TS trong vòng 7 năm qua) nước ngoài có mong muốn làm việc và nghiên cứu tại Anh trong vòng 2 năm.

Chương trình do 2 Viện Hàn lâm của Anh đồng tổ chức:

Thông tin chi tiết vui lòng xem đường link và các file đính kèm. Hạn nộp hồ sơ (sau khi thống nhất với các trường ĐH tại Anh): 13/3/2024