Chương trình tình nguyện trực tuyến e-AYVP 2022


Chương trình tình nguyện trực tuyến e-AYVP 2022
 
Chương trình e-AYVP 2022 được đồng tổ chức bởi trường Đại học Chiang Mai, Thái Lan; Hiệp Hội Association for University Social Engagement, Thái Lan (EnT) và U2T programme; Bộ Giáo dục đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới (MHESI), dành cho thanh niên từ các nước thành viên ASEAN, tập trung vào chủ đề phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo.
 
Thời gian diễn ra chương trình: 27/6 - 8/7/2022
Hình thức: Trực tuyến.  
Chủ đề: Community Development and Poverty Eradication
Đường link đăng ký: https://form.typeform.com/to/FhTppg6M?typeform-source=www.ayvpukm.com.my
Hạn chót đăng ký tham dự:
 31/5/2022
Thông tin chi tiết về chương trình và cách thức đăng ký tham dự, vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm hoặc đường link http://www.ayvpukm.com.my/